Registrace do Bonus programu

Registrovat do programu se může každý stálý zákazník GC skupiny. Registrace do Bonusového programu je pak pro každého zákazníka možná prostřednictvím jeho obchodního zástupce GC skupiny. Případně lze vyplnit a zaslat požadavek se svými údaji a obchodní zástupce jej bude poté kontaktovat.

Důležité info!

Vzhledem k tomu, že je možné za každého zákazníka zaregistrovat do Bonusového programu pouze jednu osobu, je podmínkou registrace také vyplnění a podepsání dokumentu „Čestné prohlášení o oprávněné osobě pro Bonusový program“, které je také součástí Registračního procesu.

Zároveň s registrací do Bonusového programu zákazník prohlašuje, že bez výhrad souhlasí se všemi podmínkami Bonusového programu.

V případě Vašeho zájmu o získání odměn z Bonusového programu kontaktujte svého GC obchodního zástupce, který zajistí vše potřebné pro Vaše přihlášení.