Jak se stát členem Bonus programu?

Zákazníkem se pro účely tohoto Bonus programu rozumí fyzická či právnická osoba zapsaná v obchodním nebo živnostenském rejstříku a současně autorizovaná ve firemním systému GC skupiny. Jako stálý obchodní partner GC skupiny se má takovýto zákazník možnost přihlásit do Bonus programu a čerpat odměny za nasbírané body na Bonus webu.

Členství zákazníka v Bonus programu profesionálního partnerství pro zákazníky GC skupiny (dále také jen „Bonus program“) vzniká na základě jeho registrace a současně okamžikem, kdy bude GC skupině doručeno Zákazníkem podepsané Čestné prohlášení o oprávněné osobě pro Bonus program.

Za každého Zákazníka může být do Bonus programu zaregistrována pouze jedna osoba v souladu s Čestným prohlášením o oprávněné osobě pro Bonus program, které Zákazník předá GC skupině.

Přihlášení zákazníka do Bonus programu je možné pomocí hesla, které GC skupina přidělí poté, co mu Zákazník předá řádně vyplněné a statutárním orgánem podepsané Čestné prohlášení o oprávněné osobě pro Bonusový program. Heslo do programu bude ze strany GC skupiny zasláno na e-mailovou adresu oprávněné osoby Zákazníka uvedenou při registraci v Čestném prohlášení.

eshop-pro-montazni-firmy2_500x300px

V případě Vašeho zájmu o získání odměn z Bonusového programu kontaktujte svého GC obchodního zástupce, který zajistí vše potřebné pro Vaše přihlášení.